Čtvrtletník AndragogikaPrávě online vyšlo 26. číslo časopisu Andragogika v praxi

Stáhnout si ho můžete zde.


Andragogika v praxi je odborné periodikum, které vydává Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s.

Časopis přináší odborné příspěvky z teorie i praxe rozvoje a vzdělávání dospělých, představuje moderní formy a metody vzdělávání, systémy vzdělávání ve firmách, sleduje dění a nové trendy v oboru, informuje o nových publikacích aj. zajímavých zdrojích. Reflektuje současné problémy, výzvy a aktivity v oblasti dalšího vzdělávání.

Cílovou skupinou jsou především manažeři a pracovníci personálních a vzdělávacích oddělení firem, vzdělávací instituce, ministerstva, úřady, ale také akademická půda, vč. studentů příbuzných oborů – budoucích odborníků v oblasti vzdělávání, poradenství a personální práce. 


Vzhledem k současné situaci dává AIVD ČR k volnému stažení také elektronickou podobu některých předchozích čísel časopisu Andragogika v praxi.