Publikační činnost

V rámci své činnosti asociace vydává také odborné publikace týkající se vzdělávání a rozvoje dospělých.

Age management pro zaměstnavatele se zaměřením pro starší pracovníky.

I. Štorová. Age management pro zaměstnavatele se zaměřením pro starší pracovníky.Svaz průmyslu a dopravy ČR, Praha, 2015.

Publikace je ke stažení níže ve formátu PDF.

Age Management. Jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění Age Managementu v České republice.

Bibliografická citace: M. Novotný a kol. autorů, Age Management, AIVD ČR, Praha, 2014. ISBN 978-80-904531-7-3.

Publikace je k dispozici ke stažení níže ve formátu PDF.

Nová ekonomická situace: výzva ke vzdělávání

LANGER, T. (ed.) Nová ekonomická situace: výzva ke vzdělávání. Sborník z konference. Praha: AIVD ČR, 2013. ISBN 978-80-904531-6-6

AgAge Management. Metodická příručkae Management pro práci s cílovou skupinou 50+. Metodická příručka

Bibliografická citace: Kol. Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+. Metodická příručka. Praha: AIVD ČR, 2012 ISBN 978-80-904531-5-9

Publikace je k dispozici ke stažení níže ve formátu PDF.

Další vzdělávání v Libereckém kraji. Analýza a evaluace poptávky, nabídky a dalšího vývoje

Bibliografická citace: ČEPELKA, O., PALÁN, Z., SIMOVÁ, J. Další vzdělávání v Libereckém kraji. Analýza a evaluace poptávky, nabídky a dalšího vývoje. Praha: AIVD ČR a TIMA Liberec, 2012. ISBN 978-80-904531-4-2

Publikace je k dispozici ke stažení níže ve formátu PDF.

Celoživotní učení a sociální politika: vazby a přesahy

Bibliografická citace: ŠERÁK, M. a kol. Celoživotní učení a sociální politika: vazby a přesahy. Praha: AIVD ČR, 2012. ISBN 978-80-904531-3-5

Age Management. Komparativní analýza podmínek a přístupů využívaných v České republice a ve Finsku

Bibliografická citace: Kol. Age Management. Komparativní analýza podmínek a přístupů využívaných v České republice a ve Finsku. Praha: AIVD ČR, 2011 ISBN 978-80-904531-2-8

Publikace je k dispozici ke stažení níže ve formátu PDF.

Efektivní vzdělávání pro trh práce

Sborník z konference konané dne 25. listopadu 2010 v Praze

Bibliografická citace:
LANGER, T. (ed.) Efektivní vzdělávání pro trh práce. Sborník z konference. Praha: AIVD ČR, 2011. ISBN 978-80-904531-1-1

Šance vzdělávacích institucí v období ekon. recese

Sborník z konference konané dne 25. listopadu 2009 v Praze

Bibliografická citace:
LANGER, T. (ed.) Šance vzdělávacích institucí v období ekonomické recese. Sborník z konference. Praha: AIVD ČR, 2010. ISBN 978-80-904531-0-4

Další vzdělávání ve světě migrujícího trhu práce

Sborník z konference konané dne 12. prosince 2008 v Praze

Bibliografická citace:
LANGER, T., VETEŠKA, J. (eds.) Další vzdělávání ve světě migrujícího trhu práce. Sborník z konference. Praha: UJAK a AIVD ČR, 2009 ISBN 978-80-86723-70-9

Jak organizovat vzdělávání v malé firmě

Soubor metodických materiálů

Bibliografická citace:
KOL. Jak organizovat vzdělávání v malé firmě. Soubor metodických materiálů. Praha: AIVD ČR, 2007. ISBN nebylo přiděleno

Hledáme rezervy ve vlastních lidech

Bibliografická citace:
KOL. Hledáme rezervy ve vlastních lidech. Praha: AIVD ČR, 2007. ISBN nebylo přiděleno

Další vzdělávání ve světě změn

Bibliografická citace:
PALÁN, Z. Další vzdělávání ve světě změn. Praha: UJAK, 2007.ISBN 978-80-86723-31-0

V případě Vašeho zájmu o tyto publikace nás kontaktujte na e-mailu kancelar@aivd.cz.