Seminář AGE Management 2014

Ve dnech 10. a 11. září 2014 se v AIVD ČR konal odborný seminář „Problematika implementace konceptu pracovní schopnosti do praxe v České republice“.

Seminář byl pořádán jako výstup řešení části mezinárodního projektu „Implementace Age Managementu v ČR“. Jako zvláštní host přijela zahraniční expertka dr. Lidy Schilder-Visser ředitelka instituce Blik op Werk,Utrecht NL, a vystoupil zde se svým příspěvkem i Prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc. k problematice podpory zdraví a prevence nemocí.

Fotogalerie
 • Seminář AGE Management
  Seminář AGE Management
 • Seminář AGE Management
  Seminář AGE Management
 • Seminář AGE Management
  Seminář AGE Management
 • Seminář AGE Management
  Seminář AGE Management
 • Seminář AGE Management
  Seminář AGE Management
 • Seminář AGE Management
  Seminář AGE Management