Seminář GDPR v praxi vzdělávacích institucí

Datum události: 17.

GDPR v praxi vzdělávacích institucí

 

Seminář se zaměří vedle obecného výkladu některých problematických ustanovení Obecného nařízení na jeho dopady do právního řádu České republiky ve vazbě na aktuální vývoj legislativy ČR, stanoviska WP 29 a další související dokumenty. V rámci výkladu půjde zejména o rozšíření povinností správců a zpracovatelů osobních údajů a možnosti jejich realizace ve vztahu k výkonu dozorových působností Úřadu pro ochranu osobních údajů. Dále se seminář zaměří na možnosti realizace oprávnění subjektu údajů (právo být zapomenut, právo na opravu, námitky, přenositelnost a přístup k údajům, odškodňování) vůči povinným subjektům.

Součástí semináře jsou informace o aktuální judikatuře v této oblasti a dalších významných tématech, které se problematiky zpracování osobních údajů dotýkají.

 

Cílem semináře je seznámit jeho účastníky s pokrokem při řešení problematiky zpracování osobních údajů v podmínkách nové evropské regulace, kterou představuje Obecné nařízení o ochraně osobních údajů č. 679/2016 (GDPR) a Směrnice č. 680/2016.

 

Obsah:

 • Základní právní rámec oblasti ochrany osobních údajů v EU.
 • Výklad připravované novelizace zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve světle probíhajících změn právních podmínek pro zpracování osobních dat.
 • Výklad základních podmínek pro zpracování osobních údajů v návaznosti na zvláštní právní přepisy a jejich novelizaci ve vazbě na Obecné nařízení nebo Směrnici 680/2016 a aktuální judikaturu v této oblasti.
 • Praktické příklady řešení častých otázek týkajících se povinností správce nebo zpracovatele při zpracování osobních údajů (právo na ochranu osobních údajů ve vztahu k právu na informace; používání sledovacích systémů; aplikovatelné právo při přenosu dat do jiných států apod.).
 • Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků.

 

Lektor:

 • Petr Mikovič je konzultant systémů management kvality, environmentálního managementu a systémů ochrany a bezpečnosti zdraví při práci. Je externím auditorem TÜV SÜD Czech s.r.o.

 

Termín a místo konání:

 • 12. 3. 2018, 9:30 – 13:30 hod.
 • Uzávěrka přihlášek – 26. 2. 2018
 • Učebna AIVD ČR, Karlovo nám 14/292, Praha 2

 

Cena:

 • 2.000 Kč
 • členové AIVD ČR zdarma

 

Informace k přihlašování:

 • Po ukončení přihlašování bude na Vaši adresu odeslána faktura, jejíž zaplacení je podmínkou pro účast a informace.