EAEA - European Association for the Education of Adults

EAEA (Evropská asociace pro vzdělávání dospělých) je evropská nevládní organizace se 127 členskými organizacemi ze 43 zemí, které pracují v oblasti vzdělávání dospělých. Dohromady tak představují více než 60 milionů vzdělávajících se dospělých z celé Evropy. AIVD ČR se v roce 2011 také stala hrdým členem této mezinárodní instituce.

Mezi hlavní role EAEA patří:

  • Prosazování celoživotního učení na evropské úrovni.
  • Rozvoj praxe prostřednictvím projektů, publikací a školení.
  • Poskytování informací a služeb našim členům.
  • Mezinárodní spolupráce.

EAEA podporuje vzdělávání dospělých a rozšíření přístupu a účasti na formálním, informálním a neformálním vzdělávání pro všechny, ale zejména pro skupiny v současné době málo zastoupenými ve vzdělávání (senioři, hendikepovaní apod.). Cílem EAEA je podporovat členy asociace v různých činnostech: partnerství mezi členy, rozvoj vzdělávacích programů a výzkumu, opatření pro sociální začlenění a soudržnost a boj proti chudobě a diskriminaci.

EAEA je mezinárodní neziskové sdružení, jehož cílem je propojit a představit evropské organizace, které jsou přímo zapojené do vzdělávání dospělých. Zaměřuje se primárně na nevládní neziskové organizace, jejichž hlavním cílem je vzdělávání dospělých, což funguje hlavně prostřednictvím národních koordinačních orgánů v oblasti vzdělávání dospělých. EAEA, původně známa jako Evropský úřad pro vzdělávání dospělých, byla založena v roce 1953.

Více informací o EAEA získáte na www.eaea.org.


PDFČlenský list EAEA