Spolupráce s FDV

Fond dalšího vzdělávání (FDV) je příspěvkovou organizací Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Jeho hlavním posláním je realizovat a koordinovat aktivity v oblasti dalšího vzdělávání tak, aby se tato forma vzdělávání stala standardní a všeobecně uznávanou součástí vzdělávacího systému a života občanů v České republice.

Fond dalšího vzdělávání aktivně napomáhá při vytváření vhodných podmínek a prostředí pro rozvoj dalšího profesního vzdělávání. Doplňuje tak aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a dalších aktérů v oblasti dalšího vzdělávání.

Více informací o Fondu dalšího vzdělávání naleznete na fdv.mpsv.cz.

Koopolis – další vzdělávání pod jednou střechou 


Patříte k profesionálům v oblasti dalšího vzdělávání? Chcete být neustále „v obraze“, pokud jde o informace, kontakty a události v oboru? Máte zájem aktivně komunikovat se svými kolegy?

Na online platformě Koopolis najdete vše, co hledáte:

významná témata a aktuální informace z oblasti dalšího vzdělávání,
vzájemnou spolupráci a sdílení znalostí,
nový prostor pro odbornou diskusi.
Koopolis zprostředkovává názory a zkušenosti širokého spektra odborníků v dalším vzdělávání od vzdělavatelů přes zaměstnavatele, pracovníky služeb zaměstnanosti a veřejné správy až po členy výzkumných a neziskových organizací. Koopolis slouží k navazování nových profesních partnerství a získání důležitých kontaktů. Každý se může aktivně podílet na tvorbě obsahu Koopolis, sdílet své názory a postřehy, upozorňovat na zajímavé akce či publikace a vkládat vlastní příspěvky k tématům, jež považuje za důležitá.

Na Koopolis získáte všechny podstatné informace o dalším vzdělávání včetně podkladů pro vaši práci. Pro více informací klikněte na: Koopolis: obsah a funkce, Koopolis: hlavní funkce portálu. Co se událo za prvních 6 měsíců provozu, zjistíte v infografice.

K plnému přístupu a vstupu do sítě odborníků v dalším vzdělávání se prosím zaregistrujte: https://koopolis.cz/registrace/.

Uvidíte, že Koopolis za to stojí!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Platforma Koopolis vznikla v rámci projektu Kooperace (Koordinace dalšího profesního vzdělávání jako nástroje zaměstnanosti, reg. č. projektu CZ.1.04/2.2.00/11.00017) financovaného z OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Koopolis provozuje Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí.