Tandem training

Název: Tandem training (2 projekty v Libereckém a Jihočeském kraji)

Žadatel: Most ke vzdělání – Bridge To Education, o.s. (Liberecký kraj), V-Studio, s.r.o (Jihočeský kraj)

Partneři: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s., Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Finanční zdroj: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.2

Termín realizace: srpen 2010 – červenec 2011

Cíle projektu:

Obecným cílem projektu je zlepšit kvalitu dalšího vzdělávání poskytovaného vzdělávacími institucemi ve daném kraji prostřednictvím shadowingu, stínování lektorů a manažerů kurzů přímo v procesu vzdělávání a řízení instituce. Projekt se uskuteční ve spolupráci s vybranými vzdělávacími institucemi ze zahraničí, které poskytnou své kapacity v podobě špičkových lektorů a manažerů vzdělávání.

Specifické cíle projektu jsou

  • zlepšení kvality v oblasti jazykového vzdělávání (výuka angličtiny/ němčiny) a manažerského vzdělávání (během lektorování v cizím jazyce)
  • zlepšení celkové úrovně řízení vzdělávání a řízení vzdělávacích institucí včetně dalšího vzdělávání lektorů. Nástrojem pro to bude shadowing (stínování lektorů a manažerů kurzů) a vzájemná výměna zkušeností a postupů, doplněná o zpětnou vazbu
  • umožnění vzniku partnerství mezi českými a zahraničními vzdělávacími institucemi. Z vytvořeného partnerství pak budou profitovat obě strany (zlepšení kvality, rozšíření klientely, know-how vhodné pro získání klientů z řad mezinárodních firem a organizací apod.)

V rámci projektu bude utvořeno několik „mini-partnerství“ česká-britská vzdělávací instituce, kde vždy český a britský lektor budou vzdělávat české klienty v kraji v „tandemu“, tedy ve dvojici. Nástrojem práce bude stínování, zpětná vazba, mentoring. Zkušenost s touto metodou bude dále diseminována vzdělavatelům v kraji v rámci udržitelnosti.

Výstupy projektu poslouží jako vhodná pilotáž k rozsáhlejšímu projektu systémového zaměření a s celonárodní působností.

Informace:

  • Mgr. Erika Konupčíková, AIVD ČR, o.s.
  • Tel.: 739 445 930
  • E-mail: reditel@aivd.cz
  • Martin Dobeš, NVF, o.p.s.
  • Tel.: 224 500 570
  • E-mail: dobes@nvf.cz