Týden vzdělávání dospělých®


Vzděláváním k pestřejšímu životu


Týden vzdělávání dospělých je celostátní, ale i celosvětová akce na podporu účasti dospělých na jejich vzdělávání.  TVD v České republice organizujeme již od roku 1995 ve spolupráci se svými krajskými zastoupeními. Konají se vždy v měsících září až listopad ve všech krajích ČR. 


Jak vznikl Týden vzdělávání dospělých?

Týden vzdělávání dospělých vznikl díky kreativním vzdělavatelům a nadšencům z různých koutů světa, kteří byli přesvědčeni o důležitosti vzdělávání. Při založení festivalu spojily své síly nevládní organizace, ministerstva, soukromé podniky, univerzity a média. Festival tak už od 90. let 20. století oslavuje koncept vzdělávání komplexní a neškodnou, zábavnou formou.

Mezinárodní týden vzdělávání dospělých zahájil v roce 1994 ve Velké Británii Národní institut odborného vzdělávání dospělých (NIACE), který je i nadále organizátorem. V roce 1996 převzalo organizaci Švýcarsko a Slovinsko. Tradice týdne vzdělávání dospělých přetrvává dodnes v mnoha zemích světa.

Zajímá Vás historie Týdne vzdělávání dospělých? Bližší informace naleznete na webových stránkách www.tydnyvzdelavani.cz

Stručně o Týdnech vzdělávání dospělých® v ČR

TVD nejsou v ČR žádnou novinkou. AIVD ČR je organizuje systematicky již od roku 1995. 

Základní aktivitou jsou konference s cílem výměny zkušeností ve vzdělávání dospělých mezi aktéry v krajích. Jednou z akcí je odborná konference AIVD ČR, která se zabývá aktuálními trendy v této oblasti. Kromě konferencí jsou v řadě regionů organizovány i další aktivity, jako např. setkání personalistů, dny otevřených dveří ve vzdělávacích organizacích a ochutnávky kurzů.


Veškeré informace o Týdnech vzdělávání dospělých a akcích najdete na webu www.tydnyvzdelavani.cz.