Výstupy z konference Strategie 2030+ ve vzdělávání dospělých

Datum události: 25.

Výstupy z konference Strategie 2030+ ve vzdělávání dospělých

  Ve čtvrtek, 21. listopadu 2019 se v historických prostorách pražského Klementina konala výroční konference, pořádaná u příležitosti 25. výročí Týdnů vzdělávání dospělých. AIVD ČR zorganizovala toto setkání ve spolupráci s Národní knihovnou ČR a Filosofickou fakultou UK, katedrou andragogiky.

Cílem konference bylo poukázat na celospolečenský kontext a význam celoživotního vzdělávání dospělých.  V průběhu programu pak jednotliví vystupující předkládali konkrétní témata, která již mají a v budoucím vzdělávání dospělých budou i nadále mít nezpochybnitelné místo.


V úvodním slově zdůraznila prezidentka AIVD ČR, Jana Brabcová, přetrvávající tradiční silný zájem o vzdělávání počáteční a jen velmi okrajový zájem řídících orgánů o vzdělávání celoživotní, resp. vzdělávání dospělých. V navazujícím úvodním vystoupení představila Paulina Tabery, ze Sociologického ústavu AV ČR výstupy průzkumu Rozděleni svobodou, realizovaného v letošním roce na vzorku více než 4 tis. respondentů. Iveta Valachová z MŠMT seznámila účastníky se stávajícími výstupy Strategie 2030+. Vzhledem k faktu, že téma celoživotního vzdělávání není v současné podobě dokumentu konkrétněji zpracováno, požádala Jana Brabcová o zohlednění připomínek, které již byly a v případě zájmu ještě mohou být konkrétněji rozpracovány ze strany AIVD ČR, přip. dalších aktérů, působících na poli vzdělávání dospělých. Martin Sycha seznámil účastníky s aktivitami a projekty MPSV, zaměřenými na oblast Práce 4.0 ve smyslu posilování digitálních kompetencí občanů. Priotiy Evropské asociace vzdělávání dospělých EAEA byly představeny v příspěvku prezidenta EAEA, Uwe Gartenschlaegera. Za Národní knihovnu ČR vystoupil Roman Giebisch, který svým vystoupením na téma současné a budoucí role knihoven a knihovníků popsal současný reálný stav, vyžadující od knihovníků zvládání řady činností z několika dalších profesí jako např. technika, instalatéra, provozního či účetní. Poukázal také na dlouhodobou a přetrvávající absenci komunikace mezi MŠMT a Ministerstvem kultury.

Mezi ukázky dobré praxe patřilo představení Akademie soběstačnosti Stanislava Milera, umožňující sdílet a šířit poznatky o aktuálních tématech. Milan Tvrdík z Generálního finančního ředitelství popsal využívání behaviorální analýzy dlužníků. O svůj pohled na důsledky a dopady technologických změn v dopravě, zdravotnictví a zemědělství se podělil Jan Toman, lektor a kouč, sledující dlouhodobý vývoj a dopady technologických změn na jednotlivé obory lidské činnosti. Lucie Kelblová z Domu zahraniční spolupráce ve svém vstupu seznámila účastníky s novinkami a změnami programu Erasmus+ v období 2021-2027. Zástupci mezinárodního konsorcia pod vedením Klaudia Šilhára, prezidenta AIVD Slovensko následně představili nově připravovaný studijní program Poradce age managementu, podpořený on-line platformou. V rámci programu Erasmus+ se na jeho tvorbě společně podílejí  zástupci z Filosofické fakulty Univerzity Karlovy, katedry andragogiky pod vedením Michala Šeráka ve spolupráci s Age management, z.s. a AIVD ČR.

Závěrečnou částí programu pak byl panel osobností veřejného života, moderovaný Janou Brabcovou. Pozvání k diskusi na téma Kde vidíte priority vzdělávání dospělých? Přijali Michal Klíma, novinář a manažer, Pavel Vošalík, diplomat, zástupce Ministerstva zahraničních věcí a Sonam Tsering, tibetský láma a reinkarnovaný učitel. Účastníci panelu představili svůj osobní pohled a názor na přístup a priority vzdělávání dospělých.

 


V průběhu konference reagovalo publikum na dotazy, týkající se VD viz. obrázek:

 A  jaké závěry konference přinesla?

  1. Dnešní pohled a přístup státu i občanů k celoživotnímu vzdělávání formuje a  předurčuje budoucí kvalitu naší společnosti ve všech aspektech: ekonomickém, sociálním, společenském aj.    Je tedy prioritou stejně významnou, jako reforma obsahu vzdělávání počátečního.
  2. Vzdělávání dospělých nemá jasnou definici a není ukotveno z pohledu centrálních institucí a to ani v evropské úrovni. Proto apelujeme na řídící orgány ČR, zejména MŠMT a MPSV, aby zohledňovaly názory a podněty sdružujících profesních či zájmových organizací.

 

Romana Nováčková, AIVD ČR


Prezentace z konference: