Lektor dalšího vzděláváníAsociace institucí vzdělávání dospělých ČR Vás srdečně zve na kurz


LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

 

Cílová skupina:

 • Zájemci o práci lektora, kteří se chtějí připravit na zkoušku z profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání
 • Kurz je určen pro ty pracovníky firem a institucí, kteří potřebují v rámci své práce předávat znalosti a informace, učit ostatní a motivovat je k osvojení si nových poznatků a jejich aplikaci v praxi. Zároveň slouží jako příprava na zkoušku z profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání

Cíle kurzu: 

Účastníci kurzu:

 • se naučí identifikovat vzdělávací potřeby a navrhnout cíle kurzu
 • budou umět připravit kurz dle obecně uznávaných standardů
 • osvojí si základní škálu vyučovacích metod
 • budou znát přístupy k hodnocení kurzů

Témata kurzu:

 • Sestavení obsahu a struktury vzdělávacího programu
 • Zpracování scénáře kurzu vč. volby metod výuky
 • Prezentace vzdělávacího obsahu s využitím interaktivního přístupu
 • Příprava, řízení a vyhodnocování modelových situací a metod práce se skupinou
 • Hodnocení účinnosti vzdělávání a dosažení nastavení vzdělávacích cílů

Lektoři kurzu: 

 • PhDr. Ivana Shánilová, Ph.D.
 • PhDr. Bohumír Fiala

Závěr kurzu:

 • Absolvent získává osvědčení AIVD ČR o absolvování kurzu
 • Absolvent má možnost složit zkoušku z profesní kvalifikace „Lektor dalšího vzdělávání“ podle Národní soustavy kvalifikací. AIVD ČR je autorizovanou osobou pro tuto zkoušku

Cena kurzu:

 • 8 000 Kč, vč. DPH
 • Sleva z ceny kurzu pro členy AIVD ČR ve výši 1 500 Kč
 • V ceně kurzu je zahrnuta zkouška z profesní kvalifikace, drobné občerstvení a studijní materiály

Termíny, přihlášení zde